W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ WŁASNE ZMIENNE DO FORMBUILDERA W SYMFONY3?

Wystarczy podczas tworzenia formularza dodać jako trzeci argument tablicę z naszymi dodatkowymi zmiennymi.

09-06-2017

Oto prosty przykład:


  $form = $this->createForm(FiltersType::class, null, array('test_1' => 10, 'test_2' => 20, 'test_3' => 30));


Aby móc wykorzystać powyższe zmienne, należy do resolvera który domyślnie jest zaimplementowany w formBuilderze dodać ich nazwy, oraz domyślne wartości. W klasie naszego formularza dodajemy następującą funkcję konfiguracji:


  /**
   * @param OptionsResolver $resolver
   */
  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults(array(
      'test_1' => null,
      'test_2' => null,
      'test_3' => null,
    ));
		
  }


Po tej operacji, w tablicy $options która jest drugim argumentem funkcji buildForm, dostępne będą nasze zmienne które w łatwy sposób możemy wykorzystać:


  /**
   * @param FormBuilderInterface $builder
   * @param array $options
   */
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
		
    if($options['test_1'] === 10){

      $builder
        ->add('name', TextType::class, 
          array(
            'required' => false,
            'label'  => 'Nazwa:'
          )
        )
      ;

    }

  }
	


  wstecz